Sector Way Academy mahdollistaa uuden uran työtaustasta riippumatta

Tavoitteiden saavuttamiseksi me Sector Alarmilla panostamme työntekijöidemme jatkuvaan koulutukseen ja kehittämiseen. Oma koulutusyksikkömme Sector Way Academy perehdyttää uudet työntekijämme tehtäviinsä ja tarjoaa koulutusta työuran eri vaiheissa organisaation eri tasoille ja erilaisiin tehtäviin alkaen aina perehdytyksestä vahvojen viestintävalmiuksien ja johtamistaitojen kehittämiseen asti.

Kokeneet kouluttajat apuna ja tukena

Alun perin liikunnan ja kamppailu-urheilun parista myynnin pariin ponnistaneen Tero Nykäsen tehtävänkuva on kaksijakoinen. Yhtäältä hän vastaa Sector Way Academyn (SWA) viisiportaisesta myynnin koulutusohjelmasta. Toisaalta hän on myyjien ja myynnin esimiesten valmentaja. ”Autan myyjiä tunnistamaan kykyjään ja pärjäämään duunissaan”, Tero kuvailee. Oman myyntiuransa Tero aloitti ovelta ovelle –myyjänä: ”Se muutti elämäni, kun löysin jutun, mikä tuntui omalta.”

Turvallisuusalan tradenomiksi valmistunut Jesse Ketokoski on puolestaan asennusosaston vastuukouluttaja. Hänen vastuualueensa on laaja: uusien asentajien teoriakoulutukset, koulutusten kehittäminen, yhteistyö muiden osastojen ja maiden kouluttajien kanssa sekä asentajien lisäkoulutukset. Asentajia on ympäri Suomea, joten Jesse on tottunut matkustamaan sinne, missä koulutustarvetta ilmenee. Aloittaessaan Jesse oli Suomen Sector Alarmin toinen työntekijä. ”Muistan, kun istuimme talousjohtajamme kanssa isossa neuvotteluhuoneessa. Koko organisaatio oli silloin paikalla”, hän naurahtaa. Runsaassa vuodessa henkilömäärän kasvu on ollut voimakasta, sillä Terolla ja Jessellä on jo yli 150 kollegaa Suomessa.

Sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä

SWA tarjoaa koulutusta Sector Alarmin organisaation eri tasoille ja erilaisiin tehtäviin alkaen aina perehdytyksestä vahvojen viestintävalmiuksien ja johtamistaitojen kehittämiseen asti. ”Se pitää huolta siitä, että työntekijät pystyvät tekemään työnsä niin hyvin kuin mahdollista riippumatta aiemmasta kokemuksestaan”, Jesse tarkentaa. Laitteiden tai työkalujen tuntemus etukäteen ei olekaan edellytys asentajan työssä menestymiselle.

Asentajien koulutuksessa on selkeä, modulaarinen rakenne. Malli on vakiintunut, sillä sitä on käytetty Norjassa ja Ruotsissa vuosikausia. Työsuhteen alussa on ensimmäinen moduuli, muutama kuukausi sen jälkeen toinen ja jonkin ajan päästä vielä kolmas.

Uusi asentaja saa ennen koulutusta ennakkomateriaalia tutustuttavakseen. ”Sen ansiosta koulutettavat ovat lähempänä samaa viivaa”, Jesse kertoo. Ensimmäinen työpäivä vietetään kenttämyynnin matkassa ja sitä seuraavat neljä päivää seurataan kokeneemman asentajan työtä. Seuraavaksi mennään kolmeksi päiväksi luokkahuoneeseen opiskelemaan teoriatietoa, kunnes palataan jälleen kolmeksi päiväksi kentälle. Tässä vaiheessa uusi asentaja hoitaa jo asennustyöt kokeneemman kollegansa tuella. ”Parin kuukauden päästä työsuhteen alkamisesta kouluttaja menee vielä pariksi päiväksi katsomaan, kuinka asentaja pärjää”, Jesse lisää.Muutakin tukea on saatavilla, kuten sähköinen asennuksen tarkistuslista. Myös tekninen tuki on aina puhelun päässä. ”Olemme havainneet, että yllättävän hyvin parissa viikossa oppii, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta”, Jesse toteaa. Asiakastyytyväisyysluvut näyttävätkin hyviltä alusta lähtien. Kouluttaja käy myös säännöllisesti tapaamassa erinomaisesti työssään menestyviä asentajia, koska heillä saattaa olla hyviä vinkkejä muillekin jaettavaksi. ”Meillä ei olekaan rangaistus, että kouluttaja tulee katsomaan, kuinka työt sujuvat”, Jesse naurahtaa.

”Painotan koulutuksissa sitä, ettei esimerkiksi lisämyynneistä kannata hirveästi välittää ensimmäiseen pariin kuukauteen vaan keskittyy aluksi asiakaspalveluun ja siihen, että asennukset tulevat tehdyiksi oikein”, Jesse sanoo ja jatkaa: ”Uusille korostetaan, että on oikeasti tärkeää, että asiat tehdään alusta asti samalla tavalla ja oikein.” Näin laatu pysyy tasaisena, eivätkä järjestelmien huoltajat kohtaa myöhemmin ikäviä yllätyksiä. Asennuksia – edes sitä ensimmäistä – ei tarvitse pelätä, vaikka pieni jännitys onkin ymmärrettävää.

Myyntikoulutuksen avulla tarvittavat taidot ja lähtökohdat omien vahvuuksien tiedostamiseen

Teron lupaus uusille myyntiedustajille on selkeä: ”Jos olet valmis laittamaan itsesi likoon, voit luottaa siihen, että saat koulutuksestamme valmiit työkalut.” Hänen henkilökohtaisena tavoitteenaan on myös se, että ihmiset ymmärtäisivät paremmin vahvuuksiaan ja kykyjään. ”Silloin täältä saa irti muutakin kuin sen, että pärjää työssään”, Tero perustelee. ”Myyjä haluaa myös konkreettisen lupauksen siitä, että pystyy tekemään enemmän kauppaa”, hän muistuttaa.

Yksi Sector Alarmin perusarvoista on jatkuva itsensä kehittäminen. Se ei tarkoita vain koulutuspäiviä, vaan myynnin lähiesimiehet valmentavat myyntiedustajia päivittäin kentällä. Näin huomioimaan yksilölliset erot oppimisessa. Esimiesten kykyä tukea alaisiaan vahvistetaan omalla koulutusohjelmallaan, jossa opetetaan toimimaan valmennuksellisin keinoin. ”Jokaisen tulee jatkuvasti kehittää itseään sekä auttaa kollegoitaan ja alaisiaan kehittymään”, Tero korostaa.

Suoramyynnissä tehdään valtavasti asiakaskohtaamisia, jolloin oppiminen on poikkeuksellisen nopeaa. Yhdistelmä teoriaopetusta ja käytäntöä onkin osoittautunut hyväksi yhdistelmäksi: ”Opetellaan tietyt asiat luokassa, haetaan kokemus ja vahvuus kentältä ja lopuksi palataan luokkaan oppimaan lisää.” Tero kertoo olevansa tyytyväinen, kun koulutusjaksonsa päättävä työntekijä tietää, mitä lähtee tekemään ja uskoo selviävänsä tehtävistään. Käytännön työ opettaa ja kokemukset kasvattavat parhaiten itseluottamusta.

Asenne tekee hyvästä parhaan – ei koulutus- tai työtausta

Tero kertoo, että huippumyyjiksi nousseet ovat usein yllättäneet itsensä ja kaikki muutkin. ”Heillä on ollut piilevä halu menestyä – itsevarmuus ei ole vielä pinnalla vaan kytemässä sisällä”, hän sanoo. Huippumyyjällä ei siis tarvitse olla myyntitaustaa. Keskeistä työsuhteen alussa ovat halu kehittyä ja näyttää itselleen, mihin pystyy. Myös positiivinen ajattelu, periksiantamattomuus ja heittäytymiskyky ovat menestyjän ominaisuuksia. ”Tällainen henkilö on utelias uutta kohtaan ja halukas kokeilemaan, olisiko minusta tähän”, Tero sanoo.

Jesse peräänkuuluttaa avointa ja ennakkoluulotonta asennetta työntekoon ja oppimiseen. Jokainen oppii ja pärjää työssä, kunhan asenne on kunnossa. ”Asiakaspalvelutaito, positiivisuus ja ystävällisyys korostuvat meillä paljon”, sanoo Jesse ja kiittää Sector Alarmin rekrytointia onnistuneista henkilövalinnoista. ”Vaihtuvuus on ollut tosi vähäistä asennuspuolella. Se kertoo siitä, että on löydetty oikeanlaisia tyyppejä”, Jesse arvioi.

Toimiminen asiakkaan kotona on kenties henkilökohtaisin paikka, jossa ihmisen voi kohdata. Tapaamisella puhutaan myös aiheista, joista ei kaikkien kanssa edes puhuta. ”Eli siitä, mikä tekee oman olon turvalliseksi tai turvattomaksi”, Tero täsmentää. Kyse on pohjimmiltaan kahden ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta, jossa tärkeintä on pystyä olemaan oma itsensä. Ihmisistä on oltava oikeasti kiinnostunut. ”Se on kotimyynnissä kulmakivi, muuten kotiin ei ehkä edes pääse sisään”, Tero alleviivaa.

Hälytysjärjestelmien ohjelmointi tehdään tietoteknisellä laitteella ja laitteet porataan ruuvinvääntimellä kiinni. ”Teknisen puolen oppii kuka vaan – se ei ole haastavaa ja siihen saa helposti apua”, Jesse sanoo. Isompi haaste onkin löytää hyviä asiakaspalvelijoita. ”Asentajan työstä 70-80 prosenttia kun on puhdasta asiakaspalvelua”, hän korostaa.

Koulutettavien kehittyminen palkitsevinta

Teron työssä palkitsevinta on huomata uusien myyntiedustajien kehittyminen. Se, että he löytävät sisällään asuvan myyjän sekä itsevarmuutensa ja sosiaalisuutensa. ”Minulle tapahtui samoin myyntiuran alussa”, Tero myöntää ja vakuuttaa, ettei itsekään ollut aluksi supermyyjä – pikemminkin päinvastoin. Itseluottamus on kaiken a ja o, ja sitä kertyy onnistumisten kautta.

Jesse nauttii niin ikään mahdollisuudesta auttaa työntekijöitä eteenpäin uralla. On palkitsevaa nähdä, kuinka uusi työntekijä, joka ei ole välttämättä koskaan pitänyt edes ruuvimeisseliä kädessä, kehittyy muutamassa kuukaudessa alan ammattilaiseksi. ”Vähän voi silloin taputtaa olkapäälle itseään ja niitä, jotka kouluttavat kentällä”, Jesse myhäilee.

Tätä korttia ei kannata jättää katsomatta!

Teron mielestä moni epäilee turhaan sopivuuttaan myyjäksi. Hän muistuttaakin, että elämässä kaikki on myymistä. ”Meillä se on myös siisti duuni hyvien tyyppien kanssa. En jättäisi korttia katsomatta, jos yhtään kiinnostaa”, Tero kannustaa ja myöntää toivovansa, että moni löytäisi nimenomaan myyntityöstä oman paikkansa. Kasvun mukanaan tuomia urakehitysmahdollisuuksia ei voi kuitenkaan jättää mainitsematta. Teron mielestä jokaisen pitäisi jossain elämänsä vaiheessa hankkia kokemus myyntityöstä. ”Se on investointi itseensä ja pykälä CV:ssä, mitä jokainen työnantaja tulee arvostamaan”, hän perustelee.

Jessekin rohkaisee asentajan työstä kiinnostuvia rohkeasti testaamaan kykyjään. ”Kaikki menestymiseen tarvittavat tiedot ja taidot saa koulutusohjelmamme ja työssäoppimisen kautta”, hän sanoo ja kertoo esimerkin: ”Meillä on työskennellyt asentajina entisiä kosmetologeja ja autonkuljettajia. Ihmisiä ihan laidasta laitaan. Sellaisia, jotka eivät olleet aiemmin koskeneetkaan ruuvinvääntimeen, mutta pärjäävät vallan hyvin.”

Teksti: Aki Ahlroth

 

Kiinnostuitko?