Turvapalveluiden myyjän työ ja palkkaus

Millaista on tehdä myyntiä yhdessä Suomen suurimmista myyntiorganisaatioista? Entä millaista on myydä turvapalveluita suoraan asukkaille? Mitä Sector Alarm voisi tarjota sinulle omalla urallasi?

Työntekijät listasivat nämä Sector Alarmin kilpailueduiksi:

  • Hyvä yhteishenki ja kannustava ilmapiiri
  • Etenemismahdollisuudet
  • Kehittymismahdollisuudet
  • Mahdollisuus olla osa kasvutarinaa
  • Mahdollisuus edetä huippumyyjäksi ilman alan kokemusta

Sector Alarmilla myyjän työssä menestymiselle edellytyksinä ovat hyvä motivaatio ja halu oppia uutta joka päivä. Lisäksi korvien tulisi olla isommat kuin suun, sillä hyvät kuuntelutaidot ovat todella tärkeä osa työssä pärjäämisessä. Myyntiä tehdään asiakkaiden omissa kodeissa, joten myyjältä odotetaan myös hyvää tilannetajua ja ihmistuntemusta, koska koti on useimmille hyvin henkilökohtainen tila.

Kattava myynnin koulutusohjelma

Jokainen uusi myyjä käy läpi saman koulutuksen Sector Alarmilla. Myynnin koulutusohjelmista vastaa Sector Way Academy, missä on yli 25 vuoden kokemus useista Pohjoismaista myyjien kouluttajana. Koulutuksen ensimmäisessä vaiheessa uusi myyjä saa roimasti uutta tietoa, jota syvennetään ja jalostetaan kokeneempien kollegoiden ja myyntipäällikön avulla. Ensimmäisessä vaiheessa oleellista on käydä läpi buukkaus, tapaamisen rakenne sekä hyväksi todetut tavat, miten kollegat toimivat eri tilanteissa. Kaikkea ei istuteta valmiina uuden myyjän päähän, vaan tärkeintä on antaa raamit, joiden sisällä jokainen myyjä luo oman tyylin, mikä istuu omaan persoonaan. Sector Way Academyssä halutaan painottaa sitä, että työ on ennen kaikkea ihmisten kanssa kommunikointia ja toimimista. Myyjän työ ei perustu tuputtamiseen, mikä liian usein liitetään myyjän työnkuvaan. Sector Alarmin valtti on, että kaupanteko perustuu luottamuksen rakentamiseen asiakkaan kanssa. Sector Alarmin asiakkaat ovatkin todella tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin ja palveluihin.

Sector Way Academyssa on pitkä kokemus siitä, miten huippuonnistumisia ja hyvien myyjien tapaa tehdä ja toimia kentällä mallinnetaan muiden käyttöön. Kyseistä tapaa on hyödynnetty useissa toimintamaissa ja tätä kautta luodaan myös sisällöt myyntikoulutuksiin. Myyntikoulutusten fokuksena on valmentaa työntekijät oman palvelun asiantuntijaksi, mutta se antaa myös loistavan pohjan tulevaisuutta varten. Sector Way Academyn myyntikoulutus on ollut ponnahduslauta monelle huippumyyjälle heidän urallaan.

Sector Way Academyllä taustallasi ei ole väliä. Olet sitten urasi alussa, alan vaihtaja tai jo myyntityössä vuosia kerryttänyt tekijä, Sector Alarm kouluttaa sinut uuteen työhösi. Kukin saa rohkeasti olla oma itsensä ja persoona saa näkyä. Työssä tarvittavat työkalut saat työnantajalta mutta asenne ja motivaatio tulee löytyä jokaiselta tekijältä itseltään. Moni myynnissä menestynyt mainitsee vahvuuksikseen periksiantamattoman ja ihmisläheisen suhtautumisen tavan tehdä töitä.

Käytännön työssä kukin pääsee itse kokeilemaan mikä tyyli sopii omaan toimintaan parhaiten ja tuottaa parhaimman tuloksen. Myynti on ennen kaikkea ihmistuntemusta ja oman käytöksen mukauttamista asiakkaiden toimintaan ja tarpeisiin. Sama tyyli ei toimi kaikkien kanssa. Isona plussana koetaan myös oman työnsä tuloksien seuraaminen päivittäin. Jokainen myyntikierros opettaa jotain.

Sector Alarmin koulutusväylät:

  • Myynnin peruskoulutus
  • Future Leader Program
  • Sector Sales Manager Program

Kenttämyyjän normipäivä

Jokainen työpäivä viedään tiiminä läpi toimistolta kentälle ja sieltä kotiin. Päivä starttaa toimistolta, jossa kerrataan yhdessä myyntiprosessin vaiheita ja hiotaan taitoja ennen kentälle lähtöä. Tämä on erittäin hyvää sparria tiimille tulevia asiakastapaamisia ajatellen. Jokaiselle päivälle asetetaan yhdessä tavoitteet tapaamisille, buukkauksille ja myynneille. Kentälle lähdetään yhdessä tiimin kanssa mutta kukin hoitaa oman alueensa yksin. Päivän päätteeksi fiilikset jaetaan yhdessä tiimin kesken.

Ovelta ovelle myynti on hyvin erilaista kuin vaikka feissarimyynti. Kohtaaminen tapahtuu asiakkaiden kodeissa. Tämä luo turvallisen ilmapiirin ja tarpeet on huomattavasti helpompi kartoittaa ja näin löytää kodille ja sen asukkaille oikeat sekä toimivat ratkaisut. Kun asiakas päättää hankkia kotiinsa turvapalvelun, saapuu asentaja sovittuna ajankohtana asentamaan kodin tarpeet täyttävän hälytysratkaisun toimintakuntoon ja opastamaan palvelun käytössä. Sector Alarmilla myyjät eivät siis tee asennuksia, vaan tähän tehtävään on omat koulutetut tekijät.

Turvapalvelua ja niihin liittyviä tuotteita kodin turvallisuuden lisäämiseksi on mielekästä myydä, koska tuotteen takana voi seistä 100%. Jokainen kauppa on osaltaan varmistanut sen, että jälleen yksi koti on turvallisempi paikka sen asukkaille asua. Tämä on monelle myyjälle kantava ajatus, kun huonompi päivä osuu kohdalle.

Sector Alarmilla myyjällä on työnsä tukena myyntipäällikkö, myyntivalmentaja, yrityksen tukitoiminnot ja hallinto. Jotta myyjä saa keskittyä tärkeimpään tehtäväänsä, myyntiin, tulee back-office ja muut toiminnot olla kunnossa.

Motivoiva palkkamalli

Sector Alarmin palkkamalli pohjautuu puhtaaseen provisioon, jossa ei ole ansaintakattoa. Organisaation omat myyjät kokevat työssään motivoivaksi palkkausmallin, perustuen onnistumisiin ja oman työn tehokkuuteen. Motivoivaksi koetaan myös mahdollisuus vaikuttaa omiin tavoitteisiin. Jatkuva itsensä kehittäminen vaikuttaa suoraan onnistumisiin, mikä taas näkyy suoraan tilipussissa.

Sector Alarmilla on lisäksi käytössä tavoitebonus, johon lasketaan työntekijän koko uran kaupat. Mitä enemmän myyntiä teet, sitä enemmän tienaat. Kauppamääräsi ei koskaan nollaannu, vaan pystyt jatkuvasti korottamaan provisiotasi. Provisiomalli perustuu myytyihin palveluihin ja jo pienilläkin kauppamäärillä pääsee kiinni parempiin ansioihin.

Jokaisella myyjällä on esimiehen apu kentällä eikä ketään jätetä yksin. Jokaista työntekijää halutaan auttaa onnistumisen polulle. Myyjän työssä perään kuulutetaan ennen kaikkea asennetta. Käytännön työn suorittamiseen ja siinä onnistumiseen saat eväät yritykseltä. Näiden tekijöiden avulla pääsee tienesteille varmasti. Lisäksi Sector Way Academy on tukena myyjälle koko uran ajan.