Suomen turvallisin hälytyskeskus

Suomen turvallisin hälytyskeskus

Julkaistu: joulukuuta 20, 2020 Kirjoittaja  Satu Kekäläinen

Sector Alarmin hälytyskeskus saavutti tiukennetun laatustandardin vaatimukset ensimmäisenä Suomessa. ”Otamme turvallisuuden hyvin vakavasti”, sanoo hälytyskeskuksen päällikkö Aleksi Äijö.

Helsingissä on rakennus, joka kätkee sisäänsä maailmanluokan turvallisuusjärjestelmät. Koko Suomea palvelevan Sector Alarmin hälytyskeskuksen tilat, toiminta ja tekniset ominaisuudet ovat käyneet läpi perusteellisen ja monivaiheisen arvioinnin, ja niiden on todettu täyttävän tiukimmat hälytyskeskuksille asetetut laatukriteerit.

- Hälytyskeskuksemme valvoo asiakkaiden turvallisuutta jatkuvasti. Siksi meille on tärkeää, että hälytyskeskus täyttää turvallisuuskriteerit pienintä yksityiskohtaa myöten, Aleksi Äijö sanoo.

Sector Alarmin hälytyskeskus sai ensimmäisenä Suomessa laatusertifikaatin, joka vahvistaa, että sen hälytyskeskus on päivitetyn SFS-EN 50518:2019 -laatustandardin mukainen. Kansainvälinen hälytyskeskusten laatustandardi määrittelee tarkat kriteerit alkaen tilojen paloturvallisuudesta ja fyysisestä kestävyydestä aina hälytysten vastausnopeuteen asti.

 

Hälytyskeskus on alusta lähtien rakennettu laadukkaaksi

Tiukka laatustandardi nosti tavoitteet ja riman korkealle, mutta Sector Alarmilla haluttiin ottaa haaste vastaan.

- Toiminnan laatu on meillä ollut jatkuvasti erittäin korkea. Halusimme saavuttaa korkeimman laatutason myös tilojen osalta. Käytännössä niin tarkkojen laatukriteerien saavuttaminen oli mahdollista vain rakentamalla kokonaan uusi hälytyskeskus, jossa kaikki asiat otettiin huomioon, Aleksi Äijö kertoo.

Uuden hälytyskeskuksen suunnittelu alkoi syksyllä 2018 ja tilat valmistuivat maaliskuussa 2020. Suunnittelu ja rakentaminen vei aikaa, sillä laatustandardin seuraaminen vaati pienimpienkin yksityiskohtien tarkistamista.

- Hälytyskeskuksen rakentamisvaiheessa muun muassa varmistettiin, että kaikki käytettävät materiaalit katosta lattiaan ovat pilkulleen vaatimusten mukaiset. Materiaaleja hankittiin ympäri Eurooppaa, koska kaikkea ei ollut Suomessa saatavilla, Äijö kertoo.

 

Todistetusti turvallinen hälytyskeskus

Asennuksen yhteydessä kaikki materiaalit ja niiden asentaminen kuvattiin. Käyttöön otettiin vain materiaaleja, joiden ominaisuudet oli todennettu.

- Laatustandardin kannalta paksut seinät eivät merkitse mitään, jos ei voida todentaa niiden olevan vaatimusten mukaiset. Meillä kaikesta löytyy dokumentaatio, että käytetyt materiaalit täyttävät standardin vaatimukset, kertoo Aleksi Äijö.

Aseellinen hyökkäys hälytyskeskukseen ei ole todennäköinen skenaario, mutta laatustandardin vaatimukset velvoittavat varautumaan kaikkeen. Varautuminen vaati myös lisätestausta:

- Erään materiaalin luodinkestävyydestä ei ollut dokumentaatiota, joten ulkopuolinen standardoitu testiyritys teki kyseiselle materiaalille ampumatestin, jolla todennettiin, että se on standardin täyttävä, Äijö antaa esimerkin työn tarkkuudesta.

 

Hälytysvalvonta 24/7

Rakenteista riippumatta hälytyskeskus ei ole mitään ilman siellä työskenteleviä ihmisiä. Sector Alarmin hälytyskeskuksessa turvallisuusalan ammattilaiset ovat työssä yötä päivää: hälytyskeskuspäivystäjät valvovat kotien ja yritysten turvallisuutta jatkuvasti ja huolehtivat hälytyksen sattuessa tarvittavan avun paikalle.

Toiminnan laatua ja asiakkaiden turvallisuutta lisää omalta osaltaan myös työntekijöiden vankka kokemus turvallisuusalalta.

- Hälytyskeskuksen esimiehillä on jo 20 vuotta kokemusta ja päivystäjät ovat tehneet hälytyskeskustyötä keskimäärin yli 5 vuotta. Meillä vaihtuvuus on tosi pientä, porukka on pysynyt hyvin kasassa jo pitkän aikaa, Aleksi Äijö kertoo.

Vaikka alalla pysytään pitkään, yrityksen ja asiakasmäärän kasvaessa päivystäjiä rekrytoidaan säännöllisesti lisää. Uuden hälytyskeskuksen tilat on suunniteltu niin, että miehitystä voidaan lisätä vielä reilusti. Työntekijöiden viihtyvyys on myös huomioitu tilaratkaisuissa. Hyvin varusteltu keittiö, wc-tilat ja palaverihuoneet varmistavat, ettei hälytyskeskuksen tiloista tarvitse välttämättä poistua pitkänkään työvuoron aikana.

 

Aina nopeaa ja luotettavaa palvelua

Laatusertifikaatti antaa toiminnalle tarkat raamit ja kertoo korkeasta laatutasosta. Sector Alarmin omat laatukriteerit etenkin hälytystoiminnalle ja asiakaskohtaamisille ovat kuitenkin vielä vaativammat ja laatua tarkkaillaan jatkuvasti.

- Kaikki Sector Alarmin hälytyskeskukset ympäri Euroopan käydään vielä kertaalleen läpi toisen sertifiointiyrityksen toimesta. Voimme ylpeinä todeta, että turvallisuus on meillä todella tarkasti mitattu ja dokumentoitu. Lisäksi yrityksen sisäiset laatukriteerit asettavat meille tiukat vaatimukset toimintaan. Asiakkaan kannalta tämä merkitsee käytännössä sitä, että asiakas voi luottaa, että palvelu on aina nopeaa ja luotettavaa, Äijö kertoo.

Nopeus ja luotettavuus konkretisoituvat hälytystilanteessa. Kun kodin hälytysjärjestelmä antaa hälytyksen murrosta, tulipalosta, vesivuodosta tai muusta vahingosta, hälytyskeskus reagoi välittömästi.

- Otamme asiakkaidemme turvallisuuden hyvin vakavasti. Samalla vakavuudella otamme myös hälytyskeskukselta vaaditut laatustandardit, painottaa Aleksi Äijö ja jatkaa:

Asiakkaiden ja myös henkilökunnan on turvallista tietää, että Sector Alarmin hälytyskeskuksen tilat, tekniikka ja toiminta on saatettu tasolle, joka kattaa korkeimman luokan laatuvaatimukset.

Haluatko tietää lisää Sector Alarmin kodin hälytyspalvelusta? Vastaa muutamaan kysymykseen ja jätä tarjouspyyntö!

Lue seuraavaksi ”Säikähdyksellä selvittiin” – 3-vuotias eksyi ulos, hälytys herätti isän